•.•عــآشــقـانــہ تـریــט سکوتــ سـرב•.•

•.•عــآشــقـانــہ تـریــט سکوتــ سـرב•.•

۳ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

سـکـوتـ

ایـن روزهــــا

                   از سکـــ ـــ ــــــوت پـُـر و

                                                                  از حـــرف خـــــــــالی ام

درگیــــرم ...

                         درگیـــر ِ یکـــــــــــ بـی حسـ ــی

یکــــ بـی حســـی مُطلــــق

                                که از درون تــ ــــــــو را

                                                             وادار به سکـــــون می کنــد

کـاش می شـــــــــد دیگــر نبــــاشی

                                   کــاش می شــد رفــــت

به تنهـــایی مـ ـن قــدم مگـــــذارید

                                 اینجــا کســی دلـــش نمی خــواد حـَـــرف بزنـــد

دلتنگـم براے آنـکـہ

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/06/www.roozgozar.com-2225.gif


  


دلتنگـم

 نـہ براے هـَر کسـے
براے هیچـکـَـس
دلتنگـم براے آنـکـہ هیچـکـَـس نبـود و همـہ کسـم شـد


 
  


http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/06/www.roozgozar.com-2225.gif

حــس خوبیه


http://uupload.ir/files/pg3n_1ehsas-jafar-payandeh11.jpg


حس قشنگیه یکی نگرانت باشه..
 

                               یکی بترسه از اینکه یه روز از دستت بده...

 

                             سعی کنه ناراحتت نکنه، حس قشنگیه …

 

                         وقتی ازش جدا میشی:اس ام اس بده عزیز دلم رسید؟

 

             قشنگه، یهو بغلت کنه، یهو . . . توی جمع در گوشت بگه ♥دوست دارم♥!

 

بگه که حواسم بهت هست. حس قشنگیه ازت حمایت کنه … آره …!!

 

                                   دوست داشتن همیشه زیباست..