•.•عــآشــقـانــہ تـریــט سکوتــ سـرב•.•

•.•عــآشــقـانــہ تـریــט سکوتــ سـرב•.•

اینجوریــــــــــــــــــــاست!

سـکـوتـ

ایـن روزهــــا

                   از سکـــ ـــ ــــــوت پـُـر و

                                                                  از حـــرف خـــــــــالی ام

درگیــــرم ...

                         درگیـــر ِ یکـــــــــــ بـی حسـ ــی

یکــــ بـی حســـی مُطلــــق

                                که از درون تــ ــــــــو را

                                                             وادار به سکـــــون می کنــد

کـاش می شـــــــــد دیگــر نبــــاشی

                                   کــاش می شــد رفــــت

به تنهـــایی مـ ـن قــدم مگـــــذارید

                                 اینجــا کســی دلـــش نمی خــواد حـَـــرف بزنـــد

دلتنگـم براے آنـکـہ

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/06/www.roozgozar.com-2225.gif


  


دلتنگـم

 نـہ براے هـَر کسـے
براے هیچـکـَـس
دلتنگـم براے آنـکـہ هیچـکـَـس نبـود و همـہ کسـم شـد


 
  


http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/06/www.roozgozar.com-2225.gif

حــس خوبیه


http://uupload.ir/files/pg3n_1ehsas-jafar-payandeh11.jpg


حس قشنگیه یکی نگرانت باشه..
 

                               یکی بترسه از اینکه یه روز از دستت بده...

 

                             سعی کنه ناراحتت نکنه، حس قشنگیه …

 

                         وقتی ازش جدا میشی:اس ام اس بده عزیز دلم رسید؟

 

             قشنگه، یهو بغلت کنه، یهو . . . توی جمع در گوشت بگه ♥دوست دارم♥!

 

بگه که حواسم بهت هست. حس قشنگیه ازت حمایت کنه … آره …!!

 

                                   دوست داشتن همیشه زیباست..

آرزوهـــایـَـمـ

دَســتـَم بهـ آرزوهـــایـَـمـ نـمـیـرسَـــد...
آرزوهـــایـــم بـسـیــار دورَنــد...
ولـــی درَخـتـــ صَــبــرمـ مـیـگـویـَد: امـیـدی هـسـتــ خـــدایــی هـسـتــــ .
ایـن بـــار بَـــرایِ رسیــدَن بهـ آرزوهـــایمـ صنــدلـی زیـر پــایـَم مـیـگــذارَمـ .
شــایـد ایــن بـار دَسـتــم بـهـ آرزوهـــایمـ بـــرســـد...

اوووه..

میگن تو جهنم چهل تا دختر میارن می چینن جلوت بعد تو باید به تک تکشون یاد بدی چطوری پارک دوبل بزنن !
من رفتم توبه کنم !!

گاهی از خودت بگذر ...


گاهی ارزش داره از همه چیزت بگذری 

تا لبخند رو به لبای یکی هدیه کنی 

گاهی میتونی با یه کار کوچیک همون لبخند رو بکاری رو لباش 

گاهی مهم اینه که بخوای بخندونی 

اون وقت خدا هم میخنده 

گاهی از خودت بگذر ... فقط گاهی ...


برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید

مالِ دیـگری نباشد...


میدونی خدا 

تو دنیات 

گاهی اوقات آدما به جایی می رسن که دلشون می خواد 

داد بزنن و بگن 

"بسه دیگه نمی کشم" 

میدونی من به اونجا رسیدم 

صدای خورد شدنم رو حس می کنم 

اما عرضه ی فریــــــــــــــــــــــــــــــاد زدن ندارم 

شاید اگه داد بزنم سریع بیای 

ولی مثل آدمی شدم که می خواد داد بزنه و انگار 

یکی جلو دهنش رو گرفته 

واست نوشتم چون نتونستم داد بزنم 

حس بدی دارم 

تنهایی شکستن با وجود اینکه بدونی 

چند نفر دوست دارن خیلی بده 

اینکه فقط به خاطر اونا تحمل کنی 

و بازم مثل همیشه در جواب سوالاشون بگی 

خیلی خوبم و بزنی زیر خنده 

تو دنیات ماسک زندگیت بهم چسبیده خداخدایا التماست می کنم 

همه دنیایت ارزانیِ دیگران ! 

ولی ... 

    آنکه دنیایِ من است 

       مالِ دیـگری نباشد...دلم هوای خودم را کرده است ...این روزها

بیشتر از هر زمانی

دوست دارم خودم باشم !!

دیگر نه حرص بدست آوردن را دارم

و نه هراس از دست دادن را .....

هرکس مرا میخواهد بخاطر خودم بخواهد

دلم هوای خودم را کرده است ...

همین...
برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید

.....
گاهی سکوت دوست معجزه می کند و تو می آموزی که بودن همیشه در فریاد نیست